Organizimi i seminareve klinike (Edukimi i vazhdueshëm profesional) nga Fakulteti i Mjekësisë.
Orari i seminareve kliko këtu.