Raportin i ankesave në lidhje me transferet mund ta gjeni duke klikuar këtu