Vizitë pune e Dekanit, Prof. Dr. Kastriot Haxhirexha dhe Prodekaneve të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Tetovës