Fakulteti i Mjekësisë ka nderin t'iu dëshiroj mirëseardhje 25 Profesorëve asistentë të rinj, nga të cilët 18 janë femra.

Mjekësia e Përgjithshme


Stomatologjia


Farmacia


Foto e përbashkët