Paraqitja e provimeve për AFATIN E MAJIT 2019 (AFATI PËR ABSOLVENTA) bëhet prej datës 15/05/2019 deri me 24/05/2019 ne ora 15:00.
Ora e mbajtjes caktohet nga Katedra përkatëse DUKE MOS PENGUAR PROCESIN MESIMOR. Absolventët nuk kanë të drejtë të hyjnë në dy afate konsekutive në të njëjtën lëndë, përveç në rast të dështimit pra mos kalimit të lëndës përkatëse në afatin paraprak.
Studentët nuk kanë të drejtë të paraqesin më shumë se 2 provime.

Orarin e provimeve mund ta gjeni këtu