Afati paraqitjes se provimeve - Qershori 1, Afati i jashtëzakonshëm (Në Sems figuron "Afati i Prillit" )- është i hapur nga dt. 04 qershor deri me 14 qershor 2020 deri ne ora 16.00. Studentët mund t'i paraqesin deri në 2 provime.

Afati paraqitjes se provimeve - Qershori 2, Afati i rregullt i qershorit (Në Sems figuron "Afati i Qershorit") - është i hapur nga dt. 01 Korrik deri 05 Korrik 2020 deri ne ora 16.00. Studentët mund t'i paraqesin të gjitha provimet.

Orarin e provimeve mund ta gjeni duke klikuar ketu.

Të respektohet orari i provimeve të shpallura sipas Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë!

Sqarim:  Një javë  para datës përfundimtare të provimit (Lendët voluminoze) bëhet organizimi i mënyrës së mbajtjes së provimit nga katedra përkatëse.