Bazuar ne Rekomandimin e Senatit te Universitetit te Prishtines lidhur me organizimin e provimeve per afatin e Janarit/Shkurtit, ju njoftojme se provimet ne Fakultetin e Mjekesisë organizohen sipas orarit te përcaktuar nga ana e Dekanatit.

Orarin e Provimeve mund ta gjeni këtu

SEMS-i për paraqitje të provimeve do të jetë i hapur në datat 4 dhe 5 Shkurt 2019

Semestri veror për vitin akademik 2018-2019, në UP, fillon me datë 25 shkurt 2019.