Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2018-2019 për studentët e UP-së ''Hasan Prishtina'' - Konkursi (kliko)

Aplikim për Bursa Online në kuadër të SEMS

Linku per aplikin eshte: https://studenti.uni-pr.edu


Aplikimi nga ana e studentëve ndodhë vetem me një klikim.
Gjithashtu pas aplikimin mund të shkarkohet aplikimi i plotësuar me të dhënat përkatëse të cilin duhet te dorezoj në administratë.

Manuali i aplikimit për bursë - Manuali

Afati i aplikimit zgjate 15 dite, perkatesisht prej dates 19.11.2018 deri me 03.12.2018 ne oren 15:00.

Aplikacioni për bursa është i ndërtuar konform rregulloreve dhe vendimeve në fuqi për aplikim për bursa, duke mos lejuar të aplikojnë studentët nën notën mesatare të caktuar me rregullore, nuk i lejon të aplikojnë përsëritësit, etj, duke gjeneruar listat automatike të studentëve aplikues dhe studentëve që meritojnë bursat sipas kritereve të caktuara.