Ftojmë studentët e vitit  të V-të dhe të VI-të të studimeve, Dega e Mjekesisë së Përgjithshme,që te aplikjnë për qendrim njëmujor në Programin e këmbimit me Dartmouth Medical Center-SHBA.

Kushtet e nevojshme: (kliko këtu)