Grupet e Studentëve në të gjitha Drejtimet për vitin Akademik 2019/20

Grupet në degën Mjekësi e Pergjithshme

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V
Viti i VI

Grupet në degën Stomatologji

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V
Viti i VI

Grupet në degën Farmaci

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V

Grupet në degën Infermieri

Viti i I
Viti i II
Viti i III

Grupet në degën Fizioterapi

Viti i I
Viti i II
Viti i III