Grupet e studentëve për ligjerata dhe ushtrime për  Modulet shtesë për drejtimet: Biologji Aplikative & Biokimik-Fiziologjik


Biologji aplikative LIGJERATA

Ushtrimet - Biologji Aplikative & Biokimik - Fiziologjik

Biologji aplikative- Ushtrime Gr I

Biologji aplikative- Ushtrime Gr II

Biologji aplikative- Ushtrime Gr III

Biologji aplikative- Ushtrime Gr IV

Biologji aplikative- Ushtrime Gr V

Biologji aplikative- Ushtrime Gr VI

Biologji aplikative- Ushtrime Gr VII