Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë se SEMS do te jete i hapur  për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2019/2020  nga datat 27.09.2019 deri 09.10.2019.

Studentët e vitit të parë të pranuar në vitin akademik 2019/20 mund të regjistrohen vetëm deri më datë 04.10.2019, ashtu siç është specifikuar në konkurs.