Vendimin dhe listen e studenteve  per lirim nga pagesa e semestrit per studentet e UP-se per vitin akademik 2018/2019 mund ta gjeni këtu