Provimi nga lënda Hyrje në Fizioterapi, drejtimi i fizioterapisë mbahet më datë 18.06.2019 në orën 9:00, në Isntitutin B.
Ky ndryshim është bërë për shkak që në kalendarin e provimeve ky provim është më 15.06.2018 ku kjo datë është festë Zyrtare.