Linku për Aplikim për Studentet e Transferuar

https://notimi.uni-pr.edu/AplikimiMeIndex.aspx