Lista e ID-ve të studentëve te vitit të parë në Fakultetin e Mjekësisë.

Për çdo pakjartësi mund të konsultoheni pranë Zyres së IT-së në Dekanat.

Listën mund ta gjeni këtu