Rezultatet përfundimtare të provimit pranues për studentët e rinj në vitin akademik 2020/2021 sipas konkurstit të UP-së (Nr.ref.1/809, dt.21.09.2020), për Fakultetin e Mjekësisë  mund t'i gjeni të ndara sipas programeve  duke klikuar në vegzën e mëposhtme:

https://drive.google.com/drive/folders/1uL9id9hpjtu2NfOjo2y-jaiBjkgJnnKx

Raporti i komisionit të ankesave