Lista përfundimtare e rezultateve të provimit pranues 2017/2018

 
 
Programi: Mjekësi e përgjithshme 
 
Programi: Stomatologji 
 
Programi: Farmaci
 
Programi: Fizioterapi
 
Programi: Infermieri