Lista e studentëve me të drejtë vote (Kliko këtu)

Studentët të cilët nuk janë të përfshirë në listat e studentëve me të drejtë vote kanë të drejtë ankese deri më datë 14.03.2020 në ora 16:00.

Ankesat duhet të parashtrohen në KQZ (Zyra në Rektorat).

Formulari i Ankesës (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Shqyrtimi dhe vendosja lidhur me ankesat për mos përfshirje në lista të studentëve me të drejtë vote – Shqyrtohen nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Datë 16.03.2020.