Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekësisë se nga ora 13.00 e datës 29.1.2020 deri më datë 20.2.2020 do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrit veror. Të drejtë regjistrimi të semestrit veror 2019/20 kanë vetëm studentët të cilët e kanë të regjistruar semestrin dimëror 2019/20.