Njoftohen studentët e të gjitha niveleve të studimeve (Ba, Ma dhe PHD) se afati për regjistrim të semesrit veror për vitin akademik 2020/21 do të filloj nga data 08.02.2021 deri më datë 19.02.2021 dhe do të vlejë vetëm për studentët të cilët e kanë regjistruar paraprakisht semestrin dimëror të vitit akademik 2020/21.