Njoftohen studentët e Fakultetit të Mjekesise të studimeve Themelore të Integruara , Bachalor dhe Master, se nga dt. 05.02.2019 deri më 05.03.2019, do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrave për vitin akademik 2018/19.

Në këtë afat, studentëve të cilët nuk kanë arritur që ta regjistrojnë semestrin dimëror 2018/19 në kohën e duhur, u mundësohet regjistrimi i dy semestrave (dimëror dhe veror 2018/19), si dhe pagesa e borgjeve eventuale të semestrave të papaguar nga vitet akademike paraprake.

Arsyeja e lejimit të regjistrimit të dy semestrave në këtë afat, bëhet për shkak se një numër i konsideruar i studentëve e kanë mundesinë e fundit për diplomim deri me 30.09.2019