Njoftohen studentët e drejtimit Biologji Aplikative se provimi nga Modulet do te mbahet me dt. 30.07.2019 nga ora 11:00 ne objektin e Institutit B.

Kordinatori i Moduleve

Prof Ass Zana Baruti- Gafurri