Njoftim per kalimin e studentëve te Fakultetit të Mjekësise prej Index-it ne ID dhe mundesia e votimin elektronik

1.Studenti i cili nuk ka Id duhet te aplikoj ne linkun  https://notimi.uni-pr.edu/aplikimimeindex
2.Pas aplikimit, Administrata e Fakultetit bene verifikimin e te dhenave,
3.Pas verifikimit, Administrata qendrore duhet te fotografoj studentin ku ju gjenerohet Id dhe fjalekalimi per qasje ne SEMS.
4.Administrata e Fakultetit duhet te regjistroj dy semestrat per vitin akademik 2019/2020 ku ne kete rast fitohet e drejta votim permes SEMS-it.