Njoftohën studentët e Fakultetit të Mjekësisë të studimeve Master se afati per paraqitje te provimeve eshte i hapur deri me datë 18.04.2018 ora 15:00