Njoftohen të gjithe kandidatet të cilët janë të interesuar për Transfer nga Universitetet Tjera në Universitetin e Prishtines - Fakultetin e Mjeksisë, se mundë të paraqesin kërkese me shkrim per lejimin e transferit duke iu referuar Statutit te Universitetit te Prishtinës " Hasan Prishtina "


Informatat shtesë mund ti gjeni brenda dokumentit të bashkangjitur këtu.