Orari i provimeve për absolvent për afatet e Nëntorit. Studentet kanë të drejtë t'i paraqesin 2 provime. Paraqitja e provimeve bëhet prej datave 15 Nëntor deri me daten 19 Nëntor dhe për afatin e dhjetorit prej 05 dhjetor deri me datën 09 dhjetor.

Orari i provimeve për absolvent për afatin e Nëntorit  kliko këtu

Orari i provimeve per Nëntor dhe (Dhjetor per absolvent) kliko këtu