Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Mjekësisë se që nga sot datë 15.2.2017 deri më 24.2.2017,  tri nivelet e studimeve vazhdohet e drejta e regjistrimit të semestrave Dimëror dhe Veror për vitin akademik 2016/17.
Pas kërkesave të një numri të konsideruar të studentëve të cilët nuk kanë pasur informatë se duhet të paguajnë semestrin para mbrojtjes së temave etj, në konsultim me menaxhmentin, vendosem që të gjithë studentëve të cilët kanë të drejtën e studimit t'ua mundësojmë regjistrimin edhe të semestrit dimëror 2016/17. Gjithesei nëse studentët kanë obligime të papaguara të vitit akademik 2015/16, paraprakisht duhet ti shlyejnë ato obligime dhe ta regjistrojnë edhe vitin akademik 2016/17.