Njoftohen studentët e studimeve te doktorates , gjenerata 2017/18 , 2018/19 si dhe 2019/20 se afati per regjistrimin e semestrit veror fillon nga dt. 11.03.2020 deri me dt.20.03.2020

Jeni te obliguar qe te respektoni afatin e lartcekur.