Vendimi i këshillit të Fakultetit të Mjekësisë për transfere

kliko këtu