Orari preliminarë i ligjerataveOrari ne degën Mjekësi e Përgjithshme

Orari ne degën Stomatologji


Orari ne degën Farmaci

Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi


Orari preliminarë i Ushtrimeve

Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme


Orari ne degën Stomatologji


Orari ne degën Farmaci


Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi

Grupet e ushtrimeve mund ti gjeni ne linkun e mëposhtëm :

http://mjekesia.uni-pr.edu/Studentet/Lajme/Orari-preliminare-i-ligjeratave-dhe-ushtrimeve-201.aspx