Orari i ligjeratave, ushtrimeve dhe grupet e studentëve për vitin akademik 2016/17 (semestri dimrorë)Mjekësi e përgjithshme
   1. Orari i ligjeratave 
   
2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të -I-
   4. Grupet e vitit të -II-
   
5. Grupet e vitit të -III-
   
6. Grupet e vitit të -IV-
   
7. Grupet e vitit të -V-
   
8. Grupet e vitit të -VI-
         Orari i vitit te VI   

Stomatologji
   1. Orari i ligjeratave viti _I
   
2. Orari i ligjaratave viti II_III_IV_V
 
 2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të -I-
   4. Grupet e vitit të II, III, IV, V, VI

Farmaci
   1. Orari i ligjeratave 
 
 2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të -I- 
   
4. Grupet e vitit të II, III, IV, V

Fizioterapi 
   1. Orari i ligjeratave 
   
2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të -I-
   
4. Grupet e vitit të II, III

Infermieri
   1. Orari i ligjeratave 
 
 2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të -I-
 
 4. Grupet e vitit të II, III

Mami 
   1. Orari i ligjeratave 
   
2. Orari i ushtrimeve 
   
3. Grupet e vitit të III