Orari i ligjeratave

 
Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme
 
Orari ne degën Stomatologji
 
Orari ne degën Farmaci
 
Orari ne degën Infermieri
 
Orari ne degën Fizioterapi
 
 
 Orari i ushtrimeve

 
Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme
 
Orari ne degën Stomatologji

 
Orari ne degën Farmaci
 
Orari ne degën Infermieri
 
Orari ne degën Fizioterapi


Ligjeratat sipas  orarit të publikuar  do te mbahen prej 1 tetorit  online si dhe ushtrimet paraklinike dhe ato te shendetit publik.
Ushtrimet klinike prej vitit te 3 e tutje do te mbahen në klinikat perkatëse ne dakordim me katedrat perkatese. Rrethanat epidemiologjike na diktojnë respektimin  e rekomandimeve te IKSHPK dhe nje kujdes të shtuar për shëndetin tuaj, te afërmve tuaj si dhe pacienteve e stafit në klinikat përkatëse.