Orari i ligjeratave

 
Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme
 
Orari ne degën Stomatologji
 
Orari ne degën Farmaci
 
Orari ne degën Infermieri
 
Orari ne degën Fizioterapi
 
 
 Orari i ushtrimeve

 
Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme
 
Orari ne degën Stomatologji
 
Orari ne degën Farmaci
 
Orari ne degën Infermieri
 
Orari ne degën Fizioterapi