Orari i ligjeratave

Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme

Orari ne degën Stomatologji


Orari ne degën Farmaci

Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi


Orari i ushtrimeve

 
 
 
 
Orari ne degën Fizioterap