Orari preliminarë i ligjeratave


Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme


Orari ne degën Stomatologji


Orari ne degën Farmaci

Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi


Orari preliminarë i Ushtrimeve

Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme

Orari ne degën Stomatologji

Orari ne degën Farmaci

Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi


Grupet në degën Mjekësi e Pergjithshme

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V
Viti i VI

Grupet në degën Stomatologji

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V
Viti i VI

Grupet në degën Farmaci

Viti i I
Viti i II
Viti i III
Viti i IV
Viti i V

Grupet në degën Infermieri

Viti i I
Viti i II
Viti i III

Grupet në degën Fizioterapi


Viti i I

Viti i II
Viti i III