Duke qene se ne drejtimet Mami dhe Fizioterapi ka qene nga një vend i rezervuar për komunitetet jo shumicë në të cilin nuk ka konkuruar askush këto janë plotësuar nga kandidatet që i kanë plotësuar kushtet sipas rangimit në listë.

Drejtimi Fizioterapi

Drejtimi Mami

Vendim për plotësimin e kuotave të rezervuara