Rezultatet përfundimtare të provimit pranues të Afatit Plotësues  për studentët e rinj në vitin akademik 2019/2020 sipas konkurstit të UP-së (Nr.ref.2/529, dt.13.09.2019), për Fakultetin e Mjekësisë  mund ti gjeni të ndara sipas programeve  duke klikuar në vegzën e mëposhtme:

Listat e rezultateve

Njotim me rëndësi ne lidhje me verifikimin e përkatësisë etnike të Komuniteteve