Vendimi i këshillit shkencor-mësimor të Fakultetit të Mjekësisë lidhur me transfere

Për të parë me shum në lidhje me vendimin kliko këtu