Kishim nderin të kemi mysafirët nga “Geisel School of Medicine at
Dartmouth” për një javë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të
Prishtinës.

Prof. Dr. Mary Chamberlin, Oncologist, Medical Director,
Oncology-Hematology/Geisel School of Medicine, Dartmouth University,
NH, USA
Prof. Dr. Ruth Thompson, Medical Director of The Jack Byrne Center for
Palliative & Hospice Care/Dartmouth
Linda Kennedy, Associate Director of Community affairs, Dartmouth
Prof. Megan Romano, Environmental epidemiologist, Dartmouth
Anne Sosin, Global Health Initiative, Program Director, Dickey
Center for International Understanding/Dartmouth College
Për më tutje, organizuam sëbashku me ekspertët nga Dartmouth dhe
Aksionin për Nëna dhe Fëmijë-AMC një konferencë me titull:”Çasja
Multidisiplinare në Zbulimin e Hershëm dhe Skriningun e Kancerit të
Gjirit”