Mjekët Ndërkombëtar për Prevencën e Luftës Nukleare-IPPNW. Konferenca e studentëve Evropian dhe Takimi Vjetor i Ballkanit Perëndimor me fokus: “Rrezatimi dhe efektet e tij në shëndetin e popullatës. 25-28 Maj 2017 Prishtinë, Kosovë.

Dekanja e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”
Prof. Dr. Suzana Manxhuka-Kërliu prezanton:Rrezatimi në shekullin 21.Rreziku për shëndetin e popullatës”!
Participimi ndërkombëtar i jashtëzakonshëm  me participantë nga Gjermania, Polonia, Sllovenia, Kroacia, Maqedonia dhe Kosova #kpsr#kosova #prishtina radiation.


.