Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës ,,Hasan Prishtina”  dhe KOMC për organizimin e shkollave të ultratingullit, të akredituara nga MSHRKS.