Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prshtinës “Hasan Prishtina” dhe Fondacionit Aksionin për Nëna dhe Fëmijë (ANF). Ky bashkëpunim do të mundësoj realizimin e praktikave në programet e ANF-së dhe do t’ ju ndihmoj studentëve të përgatiten më mirë për tregun e punës.