Takim me Shefin e Departamentit të Patologjise ne spitalin Merkur, Prof. Slavko Gasparov dhe takim  me Prodekanin për marrëdhënje ndërkombëtare të Fakultetit të Stomatologjisë të Universitetit të Zagrebit, Prof. Ivan Alajbeg.