Pjesëmarrja në Takimin e Pestë Vjetor të Asociacionit të Universiteteve të Ballkanit (BUA), i cili u mbajtë më 16-18 Prill 2019, në Selanik, Greqi.
Pjesë e aktiviteteve të takimit të BUA-s ishte edhe konferenca me temë “UN Sustainable Development Goals in the Balkan Region - The Role of the Universities”.