Prezantimi i Planit strategjik 2016-2020 të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”