Takimi me Prof.Dr. Bob Djavan. Universiteti Mjekësor i Vienës. Drejtor i Fondacionit Vienez të Urologjisë (VUF). Drejtor i Zyrës Regjionale të Shoqatës Evropiane të Urologjisë (EUA. Qendra e Kompetencës në Urologji.

Inicim i bashkëpunimit ndërkombëtar ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit Mjekësor të Vienës.

 

Meeting with Univ. Prof. Dr. Bob Djavan. Vienna Medical University. Chairman of the Vienna Urology Foundation (VUF).Chairman of the Regional Office of the European Association of Urology (EAU). Urology Competence Center.

Initiation of international collaboration between the Faculty of Medicine, University of Prishtina and Vienna Medical University!