Vizitë pune e Dekanit, Prof. Dr. Xheladin Draçini me zv.Rektoren dhe profesorë të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Mjekësisë të Tiranës