Afati i nëntorit 2021/22

21 Nëntor 2021
SHARE

Paraqitja e provimeve mund te behet nga data 22-28 nëntor 2021.

Tërheqja e shortit do të bëhet në datën 30 nëntor 2021

Provimet e lëndëve të mëdha klinike (për shkak të specifikave që i kanë), mund te fillojnë të mbahen 7 ditë para datës së prezantuar në orar!              

Studentet kane te drejt ti paraqesin 2 provime.    

Orari i provimeve Afati i Nëntorit për të gjithë studentët_FM_2021                                                                         

Data e fundit per vendosjen e notave ne SEMS nga profesorët është data 22 dhjetor 2021!