Njoftim për mbrojtje publike të tezës së doktoratës për Dr.Shpetim Thaqi

01 Tetor 2021
SHARE

N  J  O  F  T  I  M
 
Njoftojmë të interesuarit se Dr.Shpetim Thaqi me datën 04 10.2021 në ora 11.00 në dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë , e mbron punimin e disertacionit, me titull: ” Mekanizmat e veprimit trakeorelaksues dhe vazorelaksues të ekstraktit të bimës mjekësore Vitex agnus-castus ˝.
Para komisionit:
1.Prof.Asoc.Dr.Dashnor Nebija - kryetar,
2.Prof.Ass.Dr.Besa Gacaferri-Lumezi - anëtar,
3. Prof.Dr.Sokol Abazi - anëtar ( Universiteti i Mjekësisë Tiranë )
Mentori - Prof.Ass.Dr.Mentor Sopjani

NGA SHËRBIMI I ST. MASTER DHE DOKTORATË